Річна інформація ПрАТ «Фондова компанiя «Автоальянс-iнвест» за 2015 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік -Приватне акцiонерне товариство "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест"

Аудиторський висновок ПрАТ «Фондова компанiя «Автоальянс-iнвест» за 2014 рік

Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) щодо фінансової звітності та фінансового стану Приватного акціонерного товариства «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» станом на 31 грудня 2014 року.

Річна інформація ПрАТ «Фондова компанiя «Автоальянс-iнвест» за 2014 р.

Річна інформація емітента цінних паперів Приватного акціонерного товариства  «Фондова компанiя «Автоальянс-iнвест» за 2014 рік.

Річна інформація ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів Фоднової компанії "Автоальянс- інвест" за 2013 рік

Аудиторський висновок ПрАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» за 2013 рік

Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) щодо фінансової звітності та фінансового стану Приватного акціонерного товариства «Фондова компанія

«Автоальянс-інвест» станом на 31 грудня 2013 року